ThorenGruppen

Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999. Med våra drygt 2300 medarbetare driver vi för- och grundskolor, gymnasieskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter, från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Beskrivning

ThorenGruppen söker ytterligare en central placerad specialpedagog

ThorenGruppen genomför sedan 2021 en stor satsning på elevhälsoarbetet i våra grund- och gymnasieskolor. 2021 anställde vi en centralt placerad processstödjande specialpedagog. De senaste två åren har samtliga våra specialpedagoger och skolledare på enheterna fått genomgå löpande processutbildningar utifrån sina respektive professioner, och ett stort arbete är pågående med att implementera huvudmannens riktlinjer för ett likvärdigt, strukturerat och systematiskt elevhälsoarbete på våra skolor.  Nu skruvar vi upp satsningen ytterligare och förstärker med ökad bemanning inom elevhälsa på alla våra skolenheter samt ytterligare en centralt placerad specialpedagog - med aktivt operativ inriktning.

Detta kan vara du!

I denna roll förväntas du stötta och stärka våra enheters elevhälsoarbete inom grund och gymnasieskola genom aktivt, operativt arbete. Detta kan till exempel innebära handledning av lokal specialpedagog/elevhälsoteam i komplexa elevärenden, handledning och uppföljning av skolor inom ramen för åtgärdsarbete, granskning av dokumentation inom ramen åtgärdsarbete samt utbildning på enhet efter fördelning med processtödjande specialpedagog. Du får också en viktig roll i systematiska handledningsinsatser riktat mot utvalda skolors elevhälsoteam och mer aktivt stödja rektor i implementering av huvudmannens riktlinjer och därmed främja utvecklingen av skolors elevhälsoarbete på organisationsnivå.

Arbetsuppgifter

Vår förväntan är därför att du i din roll som specialpedagog har ett tydligt organisationsperspektiv på elevhälsans arbete där elevens rätt till utbildning står i centrum. Den samlade elevhälsan ska fungera som ett aktivt stöd till och som en resurs för rektor i skolans arbete med att säkerställa elevers rätt till och behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Huvudmannens riktlinjer för elevhälsoarbete vilar på en processinriktad systematik där elevhälsa är ett gemensamt ansvar för alla på skolan. Kontinuerligt samtänkande och samhandlande mellan lärare och elevhälsans personal utgör ett organisatoriskt grundfundament, med det uttalade målet att elevhälsa börjar och bedrivs i klassrummet.

Tjänsten är placerad inom funktionen Ledningsstöd som består tidigare skolledare, skolpsykologer, EMI/MLA och central specialpedagog. Vi arbetar mot samtliga ThorenGruppens skolkoncept. Valfri bostadsort.  

ThorenGruppens skolor finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Även om mycket av arbetet kan ske digitalt, kommer resor att bli nödvändiga. Vi förväntar oss därför att du har möjlighet att resa några dagar i månaden till våra skolor, samt ibland delta på t.ex. rektorsträffar och liknande för utbildningsinsatser.

 

 

 Kvalifikationer

Krav: Lärarexamen för grund – eller gymnasieskola. Specialpedagogexamen.

Professionell handledning av både grupper och individer. Att göra komplexa utredningar av elevers behov av särskilt stöd utifrån ett tydligt tillgångs- och utvecklingsperspektiv, dvs vara väl förankrad i en professionell bas som utgår ifrån en genuin tilltro till alla elevers förmåga att utvecklas om skolan, utifrån elevens behov, ger rätt stöd på rätt sätt."

Meriterande: erfarenhet av att organisatoriskt vända åtgärdsarbete till fokus förebyggande och främjande arbete. Digital handledning på gruppnivå, kunskaper kring neurologisk mångfald och NPF. Erfarenhet av åtgärdsarbete efter skolinspektionsbeslut, eller liknande förändringsarbete med tydlig resultatinriktning.Villkor

Vårt förstaval är kollektiva resor men vi ser helst att du också har tillgång till egen bil att vid behov använda mot bilersättning.

Sista ansökningsdag: 2023-04-17

Kontaktpersoner:

Nathalie Bredvad Jensen, Processtödjande specialpedagog, Ledningsstöd

Torbjörn Ericsson, chef Ledningsstöd

Tillträde 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse

Fast lön, månadslön. Kollektivavtal finns.

Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning. Tjänsten utlyses under förutsättning att erforderliga budgetbeslut har fattats.

Intervju och rekrytering kan komma att ske löpande. Vänta därför inte med din ansökan.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Ospecificerad arbetsort
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer 2023/99
Kontakt
  • Nathalie Bredvad Jensen, 073-5128048
  • Torbjörn Ericsson, 072-2191058
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-04-17
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb