Som centralt placerad skolpsykolog i ThorenGruppen ser ditt arbete lite annorlunda ut än en traditionell skolpsykologtjänst.
Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att tillföra skolan psykologiskt perspektiv kring individen, gruppen och organisationen och övriga yrkeskategorier, framförallt de lokala elevhälsoteamen (rektor, skolsköterska, skolläkare, skolkurator, specialpedagog m fl). Du bistår med utredningar i skolan med fokus på elevens kognitiva förutsättningar i syfte att hjälpa skolan och föräldrarna att bättre förstå elevens specifika behov och kunna anpassa undervisningen utifrån detta. Vara en del av elevhälsan och arbetar främjande och förebyggande för elevernas utveckling mot utbildningens mål. Vid behov har du stödjande/ konsulterande samtal med elever och vårdnadshavare.

Du arbetar i huvudsak för ett av våra verksamhetsområden (koncept) som omfattar cirka 20 skolor över hela landet.  Eftersom antalet elevutredningar är färre i gymnasieskolan, har din tjänst en väldigt tydlig inriktning på hälsofrämjande- och förebyggande arbete. Bl.a. så deltar du enligt rotationsschema på skolornas elevhälsomöten och elevgenomgångar, för att bidra med elevhälsans psykologiska perspektiv. Men, du verkar även för att stödja en professionell mötes- och samtalskultur som syftar till effektivare arbete. Den samlade elevhälsan ska inom våra skolor fungera som ett aktivt stöd till och som en resurs för rektor i skolans arbete med att säkerställa elevers rätt till och behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Huvudmannens har tagit fram riktlinjer för elevhälsoarbetet som vilar på en processinriktad systematik där elevhälsa är ett gemensamt ansvar för alla på skolan. Kontinuerligt samtänkande och samhandlande mellan lärare och elevhälsans personal utgör ett organisatoriskt grundfundament, med det uttalade målet att elevhälsa börjar och bedrivs i klassrummet.

Det är därför viktigt att du har ett intresse för att i denna roll främst arbeta utifrån ett organisationsperspektiv och bidra till att stärka dina skolors arbetsprocesser inom den samlade elevhälsan utifrån våra beslutade riktlinjer.

Våra skolpsykologer genomför också utbildningsinsatser riktade till olika personalkategorier vid tillfällen då vi träffas gemensamt, samt digitala föreläsningar vid skolgemensamma studiedagar.  Exempel på detta kan t.ex. vara inom NPF och närvarofrämjande arbete. Vi tar också fram gemensamt material att arbeta med tillsammans med eleverna i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Grupphandledning av skolkuratorer kan förekomma, liksom att delta i åtgärdsarbete på skolor, t.ex. efter beslut av Skolinspektionen.

En stor del av arbetet sker digitalt, men en del tjänsteresor och besök på skolor får du vara beredd på. Våra skolpsykologer är placerade i funktionen Ledningsstöd tillsammans med tidigare skolledare, EMI/MLA och centralt placerade specialpedagoger. Vårt uppdrag är att både förebyggande och åtgärdande stärka och bibehålla våra skolors kvalitet.

Kvalifikationer

Du har en utbildning som leg psykolog. Meriterande är erfarenhet från arbete som skolpsykolog eller psykolog inom annan verksamhet som rör barn och ungdomar. Du har god samarbetsförmåga med personal, elever, föräldrar samt externa aktörer. Du har god förmåga till självständigt arbete och intresse av att delta i utvecklingsarbete. Du har god kännedom om vad som krävs metodmässigt i sammanhang som kräver utredning (t ex basutredning WISC V) inom skolan. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Tidsbegränsat vikariat från 1 augusti 2023 till 29 februari 2024.

Arbetet innebär en del resor.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-02-29
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20230801
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ospecificerad arbetsort
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer 2023/72
Kontakt
  • Linda Bergelin, 073-8683752
Publicerat 2023-02-16
Sista ansökningsdag 2023-05-09

Tillbaka till lediga jobb